""
1


ตามประมาณการของหอการค้านานาชาติ (ICC) ในปี 2015 สินค้าปลอมและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วโลก มีมูลค่า
สูงถึง 1.77 ล้านล้านเหรียญ นอกจากรายได้ที่หายไปแล้วแบรนด์ต่างๆ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ เช่น ความ
เสียหายจากภาพลักษณ์และความสูญเสียความเชื่อมั่นของลูกค้า เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงและความ
เสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคจากสินค้าลอกเลียนแบบและสินค้าปลอม ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำสมัย ปัจจุบันนี้
เราสามารถมอบเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และมีมุมมองที่ดีสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยี โดย i-Sprint Innovations เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับเจ้าของแบรนด์


เรียนรู้และค้นหา:

  • ความท้าทายสำหรับเจ้าของแบรนด์: ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ, Grey Markets และการมีส่วนร่วมของลูกค้า
    ของท่าน
  • ดิจิทัลแพลตฟอร์มของเอกลักษณ์ประจำตัวผลิตภัณฑ์ช่วยเร่งการเติบโตของทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้
    อย่างไร
  • ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสาร
  • การสาธิตจากตัวอย่างจริง

รายชื่อลูกค้าที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ : Moufans Commune, Procter & Gamble Hong Kong, Marshall Cavendish, Cuisinart, Singapore Manufacturing Federation, Augustinus Bader ฯลฯ

กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่างและกดปุ่มลงทะเบียน

ชื่อบริษัท
ชื่อ(ชื่อและนามสกุล)
ตำแหน่ง
โทรศัพท์(ที่ทำงาน)
มือถือ
Previous
Next
powered by FormCraft